• Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

   •  

    klasa Ia - wychowawca pani Agata Grzonka

    klasa Ib - wychowawca pani Kinga Jaworska

     

    klasa IIa - wychowawca pani Natalia Ciesielska

    klasa IIb - wychowawca pani Grażyna Kupczyk

     

    klasa IIIa - wychowawca pani Wiesława Szulkowska

    klasa IIIb- wychowawca pani Emilia Węsierska

     

    klasa IVa - wychowawca pani Małgorzata Matysiak

    klasa IVb - wychowawca pani Alicja Habas

     

    klasa Va - wychowawca pani Elżbieta Łaga

    klasa Vb - wychowawca pani Anna Szczygeł

     

    klasa VIa - wychowawca pani Brygida Rojek

     

    klasa VIIa - wychowawca pani Anna Sak

    klasa VIIb - wychowawca pani Magdalena Grzonka

    klasa VIIc - wychowawca pani Hanna Bugajska

     

    klasa VIIIa - wychowawca pani Bożena Babicz

    klasa VIIIb - wychowawca pan Renata Kosecka

    klasa VIIIc - wychowawca pani Aleksandra Szynalewska

     

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych